DomSpain SLU


DomSpain

DomSpain е център за професионално обучение и консултантска фирма, работеща на национално и международно ниво. Фирмата предоставя различни видове услуги на обществото и на частни фирми в Испания, както и активно участва в международни партньорски мрежи. 

Обучителното звено на DomSpain разработва и провежда обучителни програми в 4 основни сфери: 

  • Обучителни курсове за чужди езици, компютърни технологии, готварство, класове за личностно развитие и др.
  • Център за професионална квалификация: чужди езици, дигитални умения, обучения базирани на професионални казуси
  • Обучителни курсове за възрастни: усъвършенстване на чужди езици, използване на дигитални умения, нови учебни методики, онлаън и оф-лайн обучение
  • Извънкласни дейности за ученици и родители, включително чужди езици, роботика, кодиране и безопасност в интернет

 

Във фирмата работят 40 преподаватели, които работят с около 1400 студенти всяка академична година.

В областта на ИКТ, DomSpain предлага на организации, предприятия, публични органи и други фирми, интегрални решения, които им помагат да гарантират кибер сигурността. Разполагат с висококвалифициран екип от ИТ специалисти, който е реализирал различни проекти на национално и международно ниво, включващи разработването на образователни платформи, онлайн курсове и др.

Уебсайт

Имейл

Социални мрежи