European Development Foundation


EDF

EDF - logo1

Фондация Европейско развитие е българска неправителствена организация, създадена през 2011 г. Нейната мисия е да работи за развитие на гражданското общество, създаване на програми и организиране на събития, подпомагане на иновативни практики, образование и обучение на деца и младежи. Фондацията цели и социална интеграция на уязвими групи на обществото.


– От 2012 г. Фондацията има споразумение с Българската агенция по заетостта към Министерството на труда и социалната политика и има организирани над 15 обучения в областта на чужди езици (английски, руски, немски и гръцки) и меки умения. Консултирали сме млади
хора как да разработят бизнес план, работим за насърчаване на неформалното образование и обучение. Участвахме в разработване на
онлайн образователни платформи и на разнообразни инструменти за дигитално обучение в подкрепа на неформалното образование. Консултирали сме различни частни и публични органи по написването и изпълнението на проектни предложения, както и при разработването на различни видове анализи в областта на общинските социални услуги за Столична община.

Тематични групи, в които работим: младежко участие; Европейски проекти;

Социални мрежи