Istituto dei Sordi di Torino


Торинският институт за глухи /The Turin Institute for the Deaf / в Пианеца е организация с древен произход: основана през 1814 г. от семейство Савой, с цел да обучава глухи деца и техните учители.

Институтът е неправителствена организация.

Услуги

 • Услуги за учители със специални нужди в масовите училища (от детската градина до университета), подпомагащи ученици, в сътрудничество с местните социални служби и училищните власти;
 • Програма за обучение на напълно или частично глухонеми и на студенти с различни увреждания; 
 • Професионално обучение и професионално ориентиране за млади глухи (готвене и градинарство);
 • Обучение за учители, логопеди и педагози;
 • Специализирана библиотека и документация за учители и родители;
 • Специални проекти за включване на глухи хора в обществото с оглед на универсалната достъпност, с акцент върху музеите и културните институции;
 • Проекти с университетите в областта на изследванията, езиковата рехабилитация и социалните услуги;
 • Домашно жилище за глухи възрастни;
 • Европейски проекти;
 • Логопедични и SLI програми;
 • Детска градина (с национално удостоверение като официално училище);
 • Езикови класове: италиански, английски, жестомимичен;
 • Сензорна градина.

Уебсайт

Социални мрежи