Les Apprimeurs


Logo_Apprimeurs_OK

Основана през 2013 г., Les Apprimeurs е частна компания, специализирана в създаването на персонализирани дигитални решения за секторите: образование, култура и обучителния сектор. Фирмата работи за насърчаване на основни професионални и меки умения, както и достъп до знания за всички, чрез поредица от дейности: 

  • Проектиране и разработване на онлайн публикации за младежки, училищния и университетския сектор и области на културата и наследството. Работим както като издател на собствени книги, така и като доставчик на услуги за институции и издателски компании. 
  • Разработване на цифрови и образователни проекти, насочени към предоставяне на иновативни решения за четене, обучение и творчество, със специален фокус върху достъпни дигитални инструменти и съдържание. Участваме в няколко европейски проекта като координатор и партньор. 
  • Организираме и провеждаме семинари на теми свързани с нови технологии за публикуване, за да насърчи тяхното присвояване от аудитории с малък или никакъв достъп. Също така семинари на теми за кодиране и писане на цифрови книги.  
  • Провеждаме обучения свързан с управлението на цифрови/дигитални проекти за професионалисти и студенти, както в университета, така и в училищата

Тематични групи, в които работим: Образование, културно наследство, технологии, социално включване, околна среда

Уебсайт

Социални мрежи