Nikanor LTD


Никанор ООД е създадена през 2002 г. като частна компания, работеща в областта на набирането на персонал, обучението на възрастни и управление и развитието на човешките ресурси. През 2003 г. фирмата е лицензирана от НАПОО, като център за професионално обучение за възрастни. През 2012 г. придобива лиценз от NAVET, като Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО). Също така фирмата е сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001: 2000.


От 2020 г. сме член на EfVET. EfVET е една от водещите професионални асоциации в цяла Европа, създадена от и за доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО). Предлагаме и обучение за възрастни и младежи. Стремим се да насърчаваме младежкото участие в социални проекти и програми на местно ниво (културна интеграция, доброволчество, предприемачество …).


Всички наши проекти и инициативи имат за цел да включат преподаватели, учители, експерти, студенти и цялата общност в изпълнението на проекти и програми, които насърчават ученето през целия живот и да развиват комуникациионни умения, лидерство, както и професионалните умения на участниците.


Никанор работи на международно ниво, като участва в различни видове проекти.

 

Области, в които работим и се интересуваме: обучение за възрастни и младежи; младежко участие; Европейски проекти; информационни насоки; групови и индивидуални консултации

Уебсайт

Социални мрежи