Associació Programes Educatius Open Europe


OpenEurope

logo

Open Europe e асоциация на образователни услуги с нестопанска цел, с централен офис намиращ се в Реус (Каталония, Испания).
Всички проекти и инициативи на нашата организация имат за цел да включат преподаватели, учители, треньори, студенти и цялата общност в изпълнението на проекти и програми, които имат за цел учене през целия живот. Образователните програми са предназначени да развият уменията за комуникация, лидерство и работоспособност на участниците.

Open Europe предлага обучения в различни области:

Езикови курсове, включително разговорни за възрастни и преподаватели, подготовка за изпити в Кеймбридж

Обучение по дигитална сигурност за млади хора, родители и ученици 

Разработване и управление на обществени проекти за публични органи: младежки отдели / центрове на Общинския съвет на Реус, Тарагона и Камбрилс

OpenEurope си сътрудничи с организации на хора с увреждания. OpenEurope осигурява извънкласни дейности по чужди езици и роботика за деца с обучителни затруднения и нарушения в развитието, както и класове по ИКТ и езици за възрастни със специални образователни потребности. 

OpenEurope е единствената квалифицирана фирма от европейската мрежа Eurodesk в провинция Тарагона. 

В рамките на програмата Еразъм + OpenEurope са координирали и участвали, като партньори в над 40 проекта KA1 и KA2. НПО е член на мрежата на ЕС City Bound, чрез която през последните 5 години повече от 700 млади хора са участвали в международни мобилности.

Уебсайт

Имейл

Социални мрежи