COUNT ME IN: ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ


Програма: ERASMUS Plus KA2 – Strategic Partnership

Номер на проекта: 2017-1-ES01-KA204-037924

Начална и крайна дата на проекта: 20017 – 2020

Проектът COUNT ME IN, се изпълнява по проект Еразъм + и има за цел да подпомогне разработването на качествена учебна платформа в областта на образованието за възрастни, фокусирайки се върху насърчаването на използването на технологиите в процесите на образование и гражданско участие. Ние вярваме, че дори основните дигитални компетенции, съчетани с въображение, могат да дадат възможност на обикновените хора да проектират решения за проблеми в тяхната среда, като я правят по-интелигентна, спестявайки ресурси и оптимизирайки свободното време. Използването на сензори, детектори, анализатори, превключватели, заедно с компютри, таблети и смартфони също може да бъде от голяма помощ в процесите на обучение и гражданско участие и може да осигури ефективни и намаляващи разходите решения за лични проблеми и проблеми на общността. Искаме да повишим любопитството на възрастните към света. Когато го направим, въображението и любопитството на нашите учащи ще свършат останалото.

Партньорите са разработили:  

БАЗА ДАННИ със следните раздели:

– Интелигентни проекти на ЕС – успешни проекти, изпълнявани или в процес на разработване в страни от ЕС в области като управление на водите, управление на отпадъците, управление на енергията, градска мобилност, електронно управление, услуги за граждани и извличане на данни;

– нтелигентни идеи – съществуващи и разработени технологични решения за общи проблеми на ЕС;

– Интелигентни промени – добри практики в гореспоменатите области

ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УЧЕНЕ с учебни материали и електронен курс „Дигитални инструменти за интелигентно развитие“

 

Участващи държави:
Испания, Италия, Косово, Латвия, Полша и Хърватия

Уебсайт