DYSPRAXIATHECA


Програма: Erasmus+

Номер на проекта: 2016-1-FR01-KA201-024253

Начална и крайна дата на проекта: 20018 – 2018

DYSPRAXIATHECA е първата европейска платформа за образователни ресурси, адаптирани към ученици с диспраксия на френски, английски, португалски, гръцки и италиански език.

Целта е да бъде подобрен достъпът, участието и представянето на учениците с диспраксичност на възраст от 6 до 16 години в рамките на образователната система. 

 

По този начин DYSPRAXIATHECA предлага практически решения и инструменти на ученици, учители и родители. Осигурява пространство за споделяне на идеи, които организации, компании, училища или лица могат да формулират. По-конкретно, преподавателите, родителите и учениците могат да имат достъп до:

  • 50 урока по различни предмети както на начално, така и на средно ниво
  • 50 Педагогически листове с насоки за родители и учители за подобряване на обучението на диспраксични ученици
  • База данни с повече от 100 интерактивни упражнения за писане, четене, организация и смятане
  • Библиотека с повече от 500 класици, като дизайна и оформлението на библиотеката е адаптирано към диспраксичните разстройства, съдържаща откъси от литература и цели книги, които са включени в Националната учебна програма на двете нива на образование (начално и средно).

 

DYSPRAXIATHECA е отличена, като фирма прилагащи добри практики в тази сфера от Френската национална агенция през 2019 г.

 

Участващи държави:
Франция, Белгия, Португалия, Италия, Гърция
Координатор по проекта: Les Apprimeurs (Франция)

 

 

Уебсайт