Непрекъснато онлайн обучение за иновации в управлението на туризма


Програма: Erasmus+

Номер на проекта: 2018-1-ES01-KA204-050711

Начална и крайна дата на проекта: 20018 – 2020

Проектът е фокусиран върху подпомагане на неформалното образование и обмен на опит и знания в областта на туризма, възприемайки смесени подходи за обучение – коучинг и менторство, с помощта на отворени, иновативни и лесни за използване дигитални инструменти

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  1. Създаване на онлайн обучителна платформа в подкрепа на неформалното обучение и обмена на опит в областта на туризма и за въвеждането на новаторските подходи на коучинга и менторинга;
  2. Разработване на обучителни материали за начинаещи и професионалисти в сферата на туризма  
  3. Подкрепа на предприемачеството и неформалното образование и обучение чрез повишаване на компетенциите и знанията на хора с ниско ниво на образование и квалификация, които искат да започнат бизнес или кариера в сферата на туризма, и на уменията за коучинг и менторинг на професионалисти от туристическия бранш;
  4. Повишаване на възможностите на професионалистите в областта на туризма 
  5. Да се създаде мрежа от професионалисти в туристическия бранш и хора 
  6. Да се повиши междусекторното и международно сътрудничество и обмен на добри практики между партньорските страни. 

Таргет групи:

Собственици на малък бизнес, които да се научат как да създадат и управляват туристическия си бизнес;

Професионалисти, които да споделят опита и знанията си с хора, които искат да работят в сферата на туризма, и да им помогнат да започнат самостоятелен бизнес или кариера в тази област. Чрез повишаване на квалификацията им, тези професионалисти могат да бъдат неформални обучители, ментори и коучове на хора, които искат да работят в сферата на туризма;
Мениджъри и професионалисти, които искат да направят следващата крачка, да станат ментори и коучове и да предадат знанията и опита си. 

Професионалисти, които ще повишат уменията и компетенциите си да станат ментори и коучове на хора, които започват бизнес в областта на туризма, и да трансферират опита си в тази сфера. В това отношение проектът е насочен към икономически сектор, който до голяма степен е базиран на универсални умения и компетенции, както и на интензивен междукултурен обмен.

 

Участващи държави:
Испания, България, Италия, Швеция, Финландия 

Уебсайт