OPEN SIGN


opensign_logo_name_horizontal

Програма: Erasmus+

Номер на проекта: 2017-1-FR01-KA201-037433

Начална и крайна дата на проекта: 20017 – 2019

AДостъпът до знания е изключително сложен поради липсата на ресурси за глухи деца, които почти не съществуват. По-голямата част от използваните учебни ресурси са твърде сложни за глухонеми ученици: твърде много текст, видеоклипове с глас и / или субтитри, които объркват вниманието им и пречат на разбирането им. Това води до бърза демотивация в училищна среда.

Ето защо е от решаващо значение да се разработи предложение за адаптирано съдържание, което вече не се фокусира върху писмената дума, а върху «визуалното» обучение.

 

OPEN SIGN е иновативна обучителна платформа, базирана на визуална комуникация за глухонеми деца. Предлагайки ресурси, проектирани и разработени от глухонеми технически и педагогически екипи, OPEN SIGN има за цел да подпомогне децата в тяхното откриване на света и да подкрепи участниците в образованието за глухонеми деца.

OPEN SIGN има за цел да предостави практически решения и инструменти за ученици, учители и родители и да бъде пространство с възможност за изтегляне и споделяне на бъдещи продукции, които организации, компании, училища или лица могат да разработят.

OPEN SIGN събира тематични видеоклипове, образователни листове, игри, ръчни дейности и електронни книги на френски, фламандски, английски, италиански, румънски и немски.

OPEN SIGN е удостоен с приз за добра практика от Френската национална агенция през 2020 г.

 

 

Участващи държави:
Франция, Италия, Германия, Белгия, Румъния
Координатор: Les Apprimeurs (Франция)

Уебсайт