Parenting Awareness For Young People


Програма: Erasmus+

Номер на проекта: 2019 -1 – UK01-KA205- 060936

Начална и крайна дата на проекта: 20019 – 2021

Партньорите ще разработят ресурси за обучение и ще покажат добри практики, които ще обединят партньори от различни културни среди, работещи в различни области на образованието, обучението и младежта. Тези ресурси и добри практики ще бъде полезни за работещите във висшето образование, младежки центрове, в училищното образование и др. Този ресурс ще включва цялостна оценка на различните практики, обменени и експлоатирани през целия проект. За тази цел във всяка държава ще бъдат организирани международни семинари, на които партньорите ще научат нови стратегии и техники, които да имплементират в своята дейност.

 

Участващи държави:
Англия, Румъния, Полша, Испания, България, Северна Ирландия

Уебсайт