Robotics 4 Deaf


robotics logo_transparent background

Програма: Erasmus plus KA201

Номер на проекта: 2019-1-PL01-KA201-065123

Начална и крайна дата на проекта: 20019 – 2021

Цели:

  • Осигуряване на достъпна среда за участие на ученици със слухови увреждания, чрез проектирането и разработването на Пакет за обучение, който насърчава уменията за кодиране / роботика, които се интегрират във всички области на НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика);
  • Проектиране и внедряване на програма за студенти за обучение по информационни и комуникационни технологии, предлагано както онлайн, така и лице в лице, и инструменти за наблюдение и оценка чрез менторство, предлагано в отворена среда. 

 

Произход:

Разработването на образователна програма, която въвежда роботиката и кодирането на хора със слухови увреждания, ще отговори на необходимостта от правото на достъп и участие на пренебрегвана група до възможности за обучение, ще осигури тяхното участие и включване в дигитализирания пазар на труда, както и подобряване на достъпността, равенството, образованието и обучението.

 

Целеви групи:

  • Студенти – младежи (10-21 години) с глухота или слухови увреждания
  • Учители

 

 

Участващи държави:
Гърция, Италия, Полша, Кипър, Словакия, Латвия
Координатор: Spoleczna Akademia Nauk (Полша)

Уебсайт