УМЕНИЯ 4 СВОБОДНИ АРТИСТИЧНИ ПЪТИЩА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ЗАТВОРНИЦИ


Skills4Freedom_logo

Програма: Erasmus+

Номер на проекта: n. 2015 – 1- IT02 – KA204 – 015070

Начална и крайна дата на проекта: 20015 – 2018

Този проект, признат като добра практика от Националната агенция на Италия, има за цел да отговори на специфични нужди за:

1- Признаване на специфични (артистични) професионални умения, показани и разработени от затворници, с цел подобряване на социалната реинтеграция.

2- Открояване на социалната работа, която компании работещи в сферата на изкуството извършват в затворите.

3- Създаване на иновативна мрежова система от социално-икономически агенти и публични служби на пазара на труда, така че да се подобри интеграцията, на бивши затворници, на пазара на труда, като се използват ефективни нови инструменти и технологии.

Основните интелектуални резултати, разработени по този проект, достъпни на отворената платформа, са както следва:

  • Обща европейска рамка на английски, български, холандски, немски, гръцки, италиански, полски, испански и турски език. 
  • Онлайн курс за преподаватели „Признаване на уменията, оценяване на професиите“
  • Оперативни насоки за управление на проекти за развитие на професионални умения, адресирани до затворници 
  • Европейска база данни, отговаряща на предложенията за работа на професионални профили 

 

Участващи държави:
Белгия, България, Кипър, Германия, Италия, Полша, Испания, Турция
Координатор: ARCI Liguria (Италия)

Уебсайт