SPECIAL INTIMACY NEEDS EDUCATOR: ПОМОЩ НА ХОРАТА С РАЗЛИЧНИ НАКЛОНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ И ПОЛОВИТЕ НУЖДИ


Програма: ERASMUS Plus KA2 – Strategic Partnership

Номер на проекта: 2018-1-LV01-KA204-046973-P1

Начална и крайна дата на проекта: 20018 – 2020

Правата на хората с увреждания, включително правото на информация и образование относно сексуалността, са изброени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и са ратифицирани от Европейския съюз и всички държави-членки.

С открито изразяване на сексуалността и положителните сексуални или чувствени преживявания, хората обикновено се чувстват по-добре, имат по-добър образ на себе си, стават емоционално по-силни и по-малко уязвими към сексуално насилие. Те дори са в състояние да намалят лекарствата в някои случаи. Хората с увреждания имат същите нужди и желания като другите хора, но често нямат възможност и възможност да живеят напълно своята сексуалност. Осъзнавайки тази ситуация, нашият проект има за цел да подобри общото здравословно и психологическо благосъстояние на хората с увреждания.

Образованието е едно от условията за самоопределение и овластяване и, за да се създадат условия за достъп до половото образование, е необходимо да се образоват здравни специалисти, социални работници, болногледачи, педагози за възрастни, родители, както и самите хора с увреждания .

Този иновативен проект се стреми да преодолее бариерите и предразсъдъците в този смисъл. Целта му е да разпространи и популяризира в нова роля, европейския педагог със специални нужди за интимност, който помага на хората с различни способности да подобрят своите емоционални и сексуални искания.

 

Участващи държави:
Гърция, Италия, Полша, Кипър, Словакия, Латвия 

Уебсайт