ОБНОВЯВАНЕ НА ЦИФРОВАТА МЛАДЕЖКА РАБОТА: ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА МЛАДИЖИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ИМ УМЕНИЯ, ЗА ДА ОТГОВАРЯТ НА НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА - DIGITAL@YOUTHWORK (ЦИФРОВА@МЛАДЕЖКА РАБОТА)


D@yw_logo

Програма: ERASMUS Plus KA2 – Strategic Partnership

Номер на проекта: 2018-3-DE04-KA205-017182

Начална и крайна дата на проекта: 20019 – 2021

Целта на прокта е да бъде разработен пълен набор от инструменти и пакет от знания за разработване, прилагане и наблюдение на различни приобщаващи стратегии за насърчаване на дигитални умения в младежката работа, целящи да преодолеят дигиталната празнина и да насърчат създаването на партньорства между Младежката работа, заинтересовани страни, институции, пазара на труда, политици, ИКТ експерти, доставчици и предприятия чрез:

  • Използването наизвъработното време по конструктивен начин за създаване на DIGITAL@YOUTHWORK клубове / лаборатории 
  • Създаване на синергии между младежки организации, училища и света на бизнеса
  • Представяне на отворените значки като метод за валидиране и награждаване на дигиталните умения
  • Създаване на транснационално сътрудничество между партньорите

 

Проектът има за цел да разшири компетенциите на младежките работници и също така да подобри качеството на младежката работа, чрез разработването на пълен комплект инструменти, придружен с набор от нови учебни материали в подкрепа на придобиването на високотехнологични дигитални умения на младите хора.

Проектът изцяло преследва целта за постигане развитие на дигитални умения, към което се стреми и ЕС, както посочено в техни доклади напр. Дигитален план за действие за 2018 г., Програма за нови умения за 2017 г., Обновени ключови компетенции за 2018 г. като подход за преодоляване на дигиталната пропаст с труда.

Участващи държави:
Германия, Испания, Великобритания, Италия и Кипър.

Уебсайт