ΑΝΟΙΚΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΗΓΩΝ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)


Η Ψηφιακή μας Βιβλιοθήκη προσφέρει δωρεάν διαδικτυακές πηγές και υλικό που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων από τα μέλη μας. Μπορείτε να βρείτε εδώ χρήσιμο υλικό σχετικό με τους τομείς ενδιαφέροντος του δικτύου.