ΝΕΑ


Ακολουθήστε Ειδήσεις και Εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο, για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τελευταίες ειδήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, μέσα από ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η εκπαίδευση, ο χώρος εργασίας, οι αστικές και κοινωνικές συμμετοχικές διαδικασίες. Μείνετε ενημερωμένοι/ες.


Στόχος μας είναι να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στους τομείς ενδιαφέροντος του δικτύου και να επηρεάσουμε τα πολιτικά δρώμενα και την εκπροσώπηση μέσω των κοινωνικών αλλαγών.