LET HER IN


INTERNATIONAL NETWORK

Международна мрежа от организации с различна експертиза и опит, с готовност да споделят знания и умения.


за да премахнат обстоятелствата пред които жените се изправят при равнопоставеното си положение в сферата на образованието, трудово представяне, политическо, социално и гражданско участие.

Области, в които работим

Чрез менторство, консултации и прилагане на европейски програми за образование и изграждане на капацитет, експертите участващи в LET HER IN имат за цел да подкрепят европейските граждани, със специален фокус върху жените, в различни области, от образованието, работното място, гражданско и социално включване.

Обучения и тренинги

За отворени и достъпни подходи в образованието и обучението.

Културно наследство

За материално и нематериално културно наследство, достъпно за всички

Спорт

За етичен, достъпен и безопасен спорт

Околна среда

За по-устойчиви общности и ресурсно ефективна, зелена и конкурентна нисковъглеродна икономика

Технологии

За отворени, пазещи личните данни и по-малко енергоемки цифрови инструменти и платформи

Дейности свързани с равенство между половете

За нови и иновативни решения за постигане на равенство между половете

Гражданско участие

За справедлив достъп и ефективно гражданско участие

Човешки права

За справедливост и свобода на мнението, изразяването и избора

Достъпна среда

За разнообразна и приобщаваща среда

Работа в мрежа

За ефективна връзка между общноста и институциите

Свържете се с нас