Онлайн библиотека и достъпни ресурси (Дигитална библиотека)


Нашата Дигитална библиотека предлага свободни онлайн ресурси и материали, които са разработени по различни програми и проекти от нашите членове. Може да откриете полезна информация и много материали, свързани с дейностите и интересите на Асоциацията.