Присъединете се


Присъединете се към LET HER IN, международна мрежа, основана от публични и частни организации, всяка със своя специфичен опит и експертиза, готова да сподели своите знания, умения и ценности и да си сътрудничи с организации, които инвестират в човешкия капитал, за да премахнат обстоятелствата пред които жените се изправят при равнопоставеното си положение в сферата на образованието, трудово представяне, политическо, социално и гражданско участие.


Нашата цел е да постигнем конкретни резултати в областите, в които проявяваме интерес и да повлияем на политиките и застъпничеството, чрез социални промени.

Искате ли да станете част от мрежата ?

Да станете член на мрежата е лесно и ще донесе на Вас и Вашата организация много нови международни възможности. Ако искате да получите повече информация за процедурата и условията н ачленство, моля попълнете формуляра и ние ще се свържем с Вас.

Кой може да стане член ?

Член на мрежата може да бъде организация от всякакъв тип, основана или лидерствана от жена, работеща в сферите, които са приоритет на врежата.

LET HER IN дава възможност на само една организация от един и същи тип (НПО, Университет, частна фирма, публична организация, др.) от една и съща държава да стане член на мрежата.

Какво предимство имат членовете на мрежата?

Като член на мрежата, Вие ще имате възможност да срещнете нови хора и различен тип организации от целия свят, които обменят идеи и практики. Ще имате възможност да съдадете нови партньорства и проекти.

Нещо повече, вашите вече изпълнявани проекти и инициативи ще бъдат включени в Базата данни с проекти, за да получат по-широка видимост и да увеличат аудитория и обхват до който достигат. Членовете на LET HER IN организират тримесечни събития за онлайн разпространение, за да популяризират проекти по които работят, както и издават тримесечни бюлетини, където можете да представите своите проекти, дейности и резултати на международна общност.