ΜYARTIST


Вдъхновен от член 27 от Всеобщата декларация за правата на човека, „Всеки има право да участва свободно в културния живот на общността, [и] да се наслаждава на изкуствата“, MYARTIST е мост между художниците и обществото.


MYARTIST е социално кооперативно предприятие, основано през 2018 г., специализирано в предоставянето на услуги от общ интерес или в реинтеграцията, чрез работа, обучение / консултации и наставничество, на хора в неравностойно положение и маргинализирани артисти (инвалиди, дългосрочно безработни, бивши задържани , наркомани и др.).


MYARTIST предлага услуги за консултиране в областта на управлението, обучения, менторства, както и консултиране на ученици от „училища по изкуства”, като кани компании да предлагат стажове за тези ученици и да поемат оперативните му разходи (с цел създаване на картина, скулптура, организиране на фотографска изложба и т.н.). MYARTIST свързва талантливи творци с фирми. От синергията между компанията и артиста се ражда безпрецедентна колекция от изкуства, изключително и иновативно свидетелство за предприемаческа идентичност.


По този начин MYARTIST се стреми да включи изкуството, като важен инструмент за насърчаване на диалога между различни народи, култури и мирогледи, за толерантност и солидарност в защита на правата на човека.

Уебсайт

Имейл

Социални мрежи