Нашите членове


LET HER IN е международна мрежа, основана от публични и частни организации, всяка със своя специфичен опит и експертиза, готова да сподели своите знания, умения и ценности и да си сътрудничи с организации, които инвестират в човешкия капитал, за да премахнат обстоятелствата пред които жените се изправят при равнопоставеното си положение в сферата на образованието, трудово представяне, политическо, социално и гражданско участие.

Организациите членки включват, тези които работят по въпроси свързани с равенство между половете, учене през целия живот, социална отговорност, хора с увреждания, достъпна култура и среда, човешки капитал, хора, които имат финансови затруднения, здраве и др.

Може да видите нашите членове:

Associated Members