Нашите проекти


LET HER IN International може да подкрепи Вашите проекти, свързани с равенство между половете, учене през целия живот, социална включеност, култура, хора с увреждания, засегнати от бедност и др., предлагайки най-съвременни услуги, комуникация, разпространение и популяризирането на резултатите.


Нашата цел е да постигнем конкретни резултати в областите, които представляват интерес за мрежата и да повлияем на политики и развиваме застъпничеството чрез социални промени.

RESET & RESTART EMPLOYABILITY SUPPORT TRAINING PROGRAMME

OPEN IT UP

Four Elements

SKILLS 4 FREEDOM

Applying Arts for Education, Creativity and Innovativenes

e-learning

Open Your Eyes

Parenting Awareness For Young People

DYSPRAXIATHECA

OPEN SIGN

READY WOMEN PROJECT

Robotics 4 Deaf

Special Intimacy Needs Educator

Count me in

Upgrading Digital Youth Work