Open Your Eyes: Fake news for Dummies


Fake news logo

Програма: Erasmus+

Номер на проекта: 2018-1-BG01-KA204-047871

Начална и крайна дата на проекта: 20018 – 2020

Проектът Open Your Eyes е насочен конкретно към възрастни обучаващи се и преподаватели. Проектът се стреми да подобри дигиталните умения на възрастни, като им предоставя инструменти за идентифициране на фалшиви новини и такива за борба с разпространението на дезинформация онлайн.

Два основни резултата:

  • Създаване на База данни: след задълбочено търсене и сравнителен анализ на намерените ресурсе, партньорите ще съставят колекция от най-добрите практики и инициативи, които ще позволят на потребителите да развият критичен подход, когато четат новини. Проучванията ще позволят на бъдещите потребители да разработят индивидуални стратегии за справяне с дезинформацията въз основа на това, което работи най-добре в други страни.
  • Обучителни Лаборатории: Ще бъдат провеждани от преподаватели, които са специализирани в обучението за възрастни и ще се базират на предварително разработената база данни /Check it out Database/. В Лабораториите ще се включат възрастни обучаеми се, с цел развиване на техните критични и дигитални умения, доближавайки ги до концепцията за фалшиви новини. В следствие, преподавателите ще разпространят информацията по темата в тяхната лична мрежа.

 

Участващи държави:
България, Испания, Белгия, Италия, Румъния, Словения

Водеш партньор: Никанор ООД

Уебсайт