LET HER IN


INTERNATIONAL NETWORK

Είναι ένα διεθνές δίκτυο που αποτελείται από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με εξειδικευμένη πείρα και εμπειρία, έτοιμοι να μοιραστούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες τους και να συνεργαστούν με οργανισμούς που επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, για να εξαλειφθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες απέναντι στην ίση συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, στην εργασία, στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα.

ourvision4

Ο στόχος του δικτύου είναι να ενισχύσει την αξία των δράσεών του, να υποστηρίξει τη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων έργων και πρωτοβουλιών μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών, της συμμετοχής και της συνεργασίας μεταξύ ομοτίμων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αυτό το δίκτυο πιστεύει ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ένας άθικτος πλούτος στις κοινωνίες μας, που συντίθεται από τη συγχώνευση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των προσωπικών και κοινωνικών στάσεων όλων των πολιτών. Το ανθρώπινο αυτό κεφάλαιο, μαζί με τις πολιτιστικές και φυσικές πρωτεύουσες, δημιουργεί έναν θεμελιώδη οικονομικό πόρο για τις ανάγκες της κοινωνίας στο σύνολό της.

Παράλληλα, οι γυναίκες είναι κατά κύριο λόγο παρούσες στους συνεργατικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς τομείς, οι οποίοι αποτελούν τη βάση των κοινωνιών μας και το έδαφος αναπαραγωγής για τον αυριανό κόσμο. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να μην είναι αρκετά ορατές και συχνά να μην έχουν ίση πρόσβαση στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη που τους αξίζει. Έτσι, η επένδυση στο «γυναικείο κεφάλαιο» σημαίνει την τόνωση της ισότητας στην πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Μέσω της καθοδήγησης, της συμβουλευτικής, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω των Ευρωπαϊκών προγράμματων, οι εμπειρογνώμονες του δικτύου LET HER IN στοχεύουν στην υποστήριξη των ευρωπαίων πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, μέσα από ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την εκπαίδευσ και το χώρο εργασίας μέχρι τις αστικές και κοινωνικές συμμετοχικές διαδικασίες.

Εκπαίδευση και κατάρτιση: Εργαζόμαστε προς την ακαδημαϊκή ενδυνάμωση των γυναικών με στόχο την ισότητα στον τωρινό ή μελλοντικό τους χώρο εργασίας. Με τη βοήθεια της καθοδήγησης, της συμβουλευτικής και της δια βίου μάθησης, επιδιώκουμε να υποστηρίξουμε τις γυναίκες και να ευαισθητοποιήσουμε τα στενά τους περιβάλλοντα, έτσι ώστε μαζί να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ίσο μέλλον για όλους/ες.

Απασχόληση και επαγγελματική ανάπτυξη: ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών, εξαλείφοντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομία, τόσο με την ενδυνάμωσή τους όσο και με την αλλαγή επιχειρηματικών μοντέλων που αντιμετωπίζουν την ανισότητα.

Συμμετοχή στα κοινά: συμβολή στην αλλαγή δυναμικής που μεταμορφώνει το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον γύρω τους.

Συμβουλευτική & Συν-δημιουργία: συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς που επενδύουν ενεργά στο ανθρώπινο δυναμικό τους, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τη δημιουργία περιεχομένου ως εργαλεία για την ενίσχυσή τους

Το δίκτυο LET HER IN επιδιώκει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει προγράμματα για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής όλων των γυναικών, συνδυάζοντας την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή, ενισχύοντας τις ικανότητες, την παραγωγικότητα, την αυτοεκτίμηση και την κοινωνική τους ευθύνη.

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  “Η ικανότητα να μάθεις είναι ένα δώρο, η ικανότητα μάθησης είναι μια ικανότητα, η προθυμία για μάθηση είναι μια επιλογή” – Brian Herbert

–  Για μια ανοιχτή, προσβάσιμη και δια βίου μαθησιακή προσέγγιση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν πρέπει να ταυτίζονται αποκλειστικά με το επίσημο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πιστεύουμε σε μια προσέγγιση δια βίου μάθησης όπου όλοι/ες οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής ή συνθηκών, έχουν πρόσβαση σε ίσες, ανοιχτές και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Πιστεύουμε, επίσης, ότι τα εκπαιδευτικά όρια δε θα πρέπει να υφίστανται και ότι οι κοινωνίες μας πρέπει να αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση ως μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα εγκάρσια σε πολλούς τομείς της ζωής, όπου τα άτομα έχουν ενεργό ρόλο στη δική τους μάθηση.

Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων από τους ανθρώπους είναι το πολυτιμότερο εργαλείο για τη μετατροπή των κοινωνιών μας, για ένα καλύτερο μέλλον.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

  “Η διατήρηση της κουλτούρας του καθενός δεν απαιτεί περιφρόνηση ή σεβασμό για άλλους πολιτισμούς.” – Cesar Chavez

–  Για απτή και άυλη πολιτιστική κληρονομιά προσβάσιμη σε όλους/ες

Πιστεύουμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι καθολική και πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους/ες

Οι προτεραιότητές μας στον τομέα αυτό είναι:

 • Η ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στους τομείς της ευρωπαϊκής κληρονομιάς μέσω της κατάρτισης, της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου και της διαμεσολάβησης.
 • Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και η πρόσβασή της σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε άτομα που έχουν λίγη ή καθόλου πρόσβαση, χάρη στις νέες τεχνολογίες και τις νέες μορφές διαμεσολάβησης
 • Η δημιουργία νέων μορφών διαμεσολάβησης εντός και εκτός των τειχών χάρη στα ψηφιακά εργαλεία και τις καινοτόμες και εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθόδους

Έτσι, στοχεύουμε στην:

 • Ανάπτυξη νέων συμμετοχικών και διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στην κληρονομιά
 • Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου
 • Ενίσχυση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής διάστασης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

“Οι πέντε πυλώνες της προπονήσεις είναι η αντοχή, η ταχύτητα, η δύναμη, η ικανότητα και το πνεύμα. αλλά το μεγαλύτερο από αυτά είναι το πνεύμα.” – Ken Doherty

–  Για ηθικά, χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλή αθλήματα

Πιστεύουμε ότι ενίσχυση του αθλητισμού ενισχύει την κοινοτική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ένταξη και οδηγεί σε μια ενισχυμένη αίσθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Οι προτεραιότητές μας είναι:

 • Η προώθηση εθελοντικών δραστηριοτήτων στον αθλητισμό, η κοινωνική ένταξη και οι ίσες ευκαιρίες
 • Να εστιάσουμε στην επίγνωση της σημασίας της σωματικής δραστηριότητας που ενισχύει την υγεία, μέσω της αυξημένης συμμετοχής
 • Να δωθεί ίση πρόσβαση σε όλους όσον αφορά τον αθλητισμό
 • Να αποδείξουμε πως η εκπαίδευση και οι φυσικές δραστηριότητες μπορούν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να δραστηριοποιούνται εκτός της τυπικής αθλητικής δραστηριότητας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

“Η Γη παρέχει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, αλλά όχι την απληστία κάθε ανθρώπου” – Mahatma Gandhi

–  Για πιο βιώσιμες κοινότητες, αποδοτική χρήση πόρων, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Οι προτεραιότητές μας είναι:

 • Να επιτευχθεί μια καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων
 • Να ενισχυθεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων μεταβαίνοντας σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία
 • Να προσδιοριστούν οι γνώσεις και τα κενά στην πρόοδο της κυκλικής οικονομίας
 • Ευαισθητοποίηση
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων, ανάπτυξη γνώσεων
 • Συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προτύπων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

“Η Gutemberg δεν περίμενε την ανάπτυξη της αγοράς βιβλίων για να εφεύρει το τυπογραφείο” – Nicole Notat

–  Για ανοιχτά, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας

Πιστεύουμε στη δύναμη μιας καινοτόμου, προσβάσιμης και υπεύθυνης τεχνολογίας.

Οι προτεραιότητές μας είναι:

 • Η μείωση του ψηφιακού χάσματος μέσω της εκπαίδευσης για όλους
 • Η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών για πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον πολιτισμό για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ

“Πόσο σημαντικό είναι για εμάς να γιορτάζουμε τους ήρωες και τις ηρωίδες μας!” – Maya Angelou

–  Για νέες και καινοτόμες λύσεις για την επίτευξη της ισότητας των φύλων

Πιστεύουμε ότι ένας κόσμος που θα επικρατεί ισότητα των φύλων θα παρέχονται καλύτερες ευκαιρίες για όλους.

Η προτεραιότητά μας δεν είναι να μιλάμε για ζητήματα φύλου, αλλά να κατανοούμε γιατί η ισότητα των φύλων είναι απαραίτητη και ζωτικής σημασίας στη ζωή μας. Η ισότητα των φύλων σημαίνει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ίση δύναμη και ευκαιρίες για ανεξαρτησία, εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη: τα θέματα φύλου αγγίζουν οποιοδήποτε μικρό στοιχείο που χτίζει την ανθρώπινη ζωή, από την εκπαίδευση έως τα χόμπι έως την πολιτιστική κληρονομιά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

“Ένα άτομο μπορεί να κάνει τη διαφορά και όλοι πρέπει να δοκιμάσουν“ – John F. Kennedy

–  Για δίκαιη πρόσβαση, ισότιμη και αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών

Η κοινωνία είναι μια έννοια που, εξ ορισμού, αποτελείται από άτομα που θεωρούνται κοινωνικά όντα που αλληλεπιδρούν και συνδέονται μεταξύ τους στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Έτσι, η κοινωνική και πολιτική συμμετοχή πρέπει να γίνει ο πυρήνας οποιασδήποτε κοινωνίας, ενδυναμώνοντας και επιτρέποντας σε άτομα που τη συνθέτουν να γίνουν υπεύθυνα λήψης αποφάσεων και αλλαγών.

Πιστεύουμε ότι όλα τα άτομα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις εν λόγω διαδικασίες, οι οποίες, επομένως, πρέπει να προετοιμαστούν.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

“Όταν χάνουμε το δικαίωμα να είμαστε διαφορετικοί, χάνουμε το προνόμιο να είμαστε ελεύθεροι.” – Charles Evans Hughes

–  Για δικαιοσύνη και ελευθερία γνώμης, έκφρασης και επιλογής

Είμαστε ακλόνητοι/ες υποστηρικτές/υποστηρίκτριες των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Υπεράσπιση και προστασία της αξίας και της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου, διάδοση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένταξη στην κοινωνία, επίγνωση του τι σημαίνει ελευθερία, ισότητα και ανθρωπότητα, κατανόηση του πόσο μπορούμε να μάθουμε από το να είμαστε διαφορετικοί/ές: αυτές είναι μόνο μερικές από τις προτεραιότητες στις οποίες θέλουμε να εργαστούμε, πάντα με ανοιχτό μυαλό.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα εμπεριέχουν όλες τις ιδέες, τα ενδιαφέροντα, τα χαρακτηριστικά και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων και είναι πιο σημαντικά στην καθημερινή ζωή από ό, τι μπορούμε να σκεφτούμε. Δε χρειάζεται να τα χάσουμε, για να κατανοήσουμε τη σημασία τους.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

“Νομίζω ότι μερικές φορές τα πραγματικά όρια υπάρχουν σε εκείνους που μας κοιτάζουν” – Candido Cannavò

–  Για διαφορετικά και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντα

Πιστεύουμε ότι ο/η καθένας/καθεμία έχει το δικαίωμα να συμμετέχει οπουδήποτε και να αισθάνεται ευπρόσδεκτος/η. Ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει ένα περιβάλλον που επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους/ες. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να θεωρείται σημαντικό από όλους/ες, καθώς όλοι /ες μας μπορεί να επηρεαστούμε από φυσικά, κοινωνικά ή οικονομικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν την πρόοδο της ζωής και των σχεδίων μας.

Οι προτεραιότητές μας δεν αφορούν μόνο στη δημιουργία προσβάσιμων περιβάλλοντων, αλλά και την εκπαίδευση των ανθρώπων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το θέμα. Διότι έτσι συνειδητοποιούμε ότι οι μικρές αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη διαφορά για κάποιον/α και να επιτρέψουν μια συνολική ένταξη.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

“Αν θέλεις να πας γρήγορα, περπάτησε μόνος, αλλά αν θέλεις να πας μακριά, ας περπατήσουμε μαζί” – Αφρικανική παροιμία

–  Για αποτελεσματική δικτύωση που συνδέει οντότητες και κοινότητες

Πιστεύουμε στην ηθική και υπεύθυνη δικτύωση.

Προτεραιότητά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο όπου:

 • τα μέλη μοιράζονται τις ίδιες αξίες και έχουν κοινούς στόχους
 • υπάρχει σεβασμός και αμοιβαία εμπιστοσύνη
 • τα μέλη υποστηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο