ΜYARTIST


Εμπνευσμένο από το άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «Όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας, [και] να απολαμβάνουν τις τέχνες», η MYARTIST είναι μια γέφυρα μεταξύ καλλιτεχνών και κοινωνίας.


Η MYARTIST είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 2018 και ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή στην επανένταξη, μέσω υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης, κοινωνικά ευάλωτων και περιθωριοποιημένων καλλιτεχνών/καλλιτεχνιδών (άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι/ες, πρώην κρατούμενοι/ες, πρώην εξαρτημένοι/ες, κ.λπ.).


Η MYARTIST προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης, καθοδήγησης, mentoring και συμβουλευτικής σε αποφοίτους/απόφοιτες Σχολών Καλών Τεχνών, καλώντας τις εταιρείες να «υιοθετήσουν» έναν/μια καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδα και να αναλάβουν τα λειτουργικά έξοδά του/της (προκειμένου να δημιουργήσουν έναν πίνακα, ένα γλυπτό, να οργανώσουν μια φωτογραφική έκθεση , κ.λπ.). Η MYARTIST φέρνει δημιουργικά ταλέντα σε επαφή με εταιρείες αριστείας. Από τη συνέργεια μεταξύ της εταιρείας και του/της καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδος, γεννιέται μια άνευ προηγουμένου συλλογή τέχνης, μια εξαιρετική και καινοτόμος μαρτυρία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ταυτότητας ενός/μιας καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδος.


Με αυτόν τον τρόπο, η MYARTIST στοχεύει να αναδείξει την τέχνη ως ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών λαών, πολιτισμών και παγκόσμιων απόψεων, για να ενθαρρύνει την ανοχή και την αλληλεγγύη στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σχέσης μεταξύ του/της καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδος και των πιο συναρπαστικών θεμάτων της εποχής μας.

Ιστοσελίδα

Email Επικοινωνίας

Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης