ΜΕΛΗ


Το LET HER IN είναι ένα διεθνές δίκτυο που αποτελείται από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με εξειδικευμένη πείρα και εμπειρία, έτοιμοι να μοιραστούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες τους και να συνεργαστούν με οργανισμούς που επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, για να εξαλειφθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες απέναντι στην ίση συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, στην εργασία, στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα.

Μέλη του δικτύου αποτελούν οργανώσεις που διεξάγουν εκστρατείες σε θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η δια βίου μάθηση, η κοινωνική δικαιοσύνη, τα άτομα με αναπηρία, η προσβάσιμη κουλτούρα, τα άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια, τα άτομα με προβήματα υγείας κ.λπ.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα τρέχοντα μέλη μας:

Associated Members