ΕΡΓΑ


Το δίκτυο LET HER IN International μπορεί να συνεισφέρει στην προώθηση των έργων σας που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, τη δια βίου μάθηση, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα άτομα με αναπηρία, τον προσβάσιμο πολιτισμό, τα άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια, τα προβήματα υγείας κ.λπ., προσφέροντας υπηρεσίες αιχμής, επικοινωνίας, διάδοσης και προώθησης των αποτελεσμάτων.


Στόχος μας είναι να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στους τομείς ενδιαφέροντος του δικτύου και να επηρεάσουμε τα πολιτικά δρώμενα και την εκπροσώπηση μέσω των κοινωνικών αλλαγών.

RESET & RESTART EMPLOYABILITY SUPPORT TRAINING PROGRAMME

OPEN IT UP

Four Elements

SKILLS 4 FREEDOM

Applying Arts for Education, Creativity and Innovativenes

e-learning

Open Your Eyes

Parenting Awareness For Young People

DYSPRAXIATHECA

OPEN SIGN

READY WOMEN PROJECT

Robotics 4 Deaf

Special Intimacy Needs Educator

Count me in

Upgrading Digital Youth Work